Galeria Umelka, Kurator: M. Lewandowski, Foto: A. Kempa

Prezentowana w Galerii Umelka w Bratysławie 06 do 18 wrześniu 2023 roku wystawa Obraz natury jest spotkaniem trzech osobowości artystycznych. Maciej Aleksandrowicz, Błażej Ostoja Lniski oraz Tomasz Milanowski  to twórcy o uznanej renomie, czynnie uczestniczący w życiu artystycznym i odnoszący sukcesy w kraju oraz na arenie międzynarodowej. To także oddani swojej misji profesorowie warszawskiej ASP, od lat  budujący oblicze rodzimej uczelni. Profesor Błażej Ostoja Lniski obecnie pełni funkcję rektora warszawskiej ASP, prof. Tomasz Milanowski jest dziekanem Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie. Profesor Maciej Aleksandrowicz kieruje wyjątkowym miejscem w skali światowej, miejscem spotkań artystów z różnych stro świata, z różnymi kulturowymi doświadczeniami i tradycjami czyli Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Artystów łączy nie tylko Alma Mater, doświadczenia wyniesione z czasów studiów w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowniach wybitnych profesorów: Stefana Gierowskiego, Rajmunda Ziemskiego czy Stanisława Słoniny. Wspólnie deklarują w swojej twórczości fascynację naturą, która jest dla artystów niewyczerpanym źródłem inspiracji. Błażej Ostoja Lniski, Maciej Aleksandrowicz, Tomasz Milanowski stworzyli własną, dojrzałą i oryginalną wizję natury. Spotkanie trzech osobowości artystycznych i prezentacja ich dzieł w przestrzeni wystawienniczej Galerii Umelka w Bratysławie we wrześniu 2023 jest na pewno szansą na kontemplacje sztuki najwyższej próby. Obraz natury to wystawa prezentująca artystyczne osobowości w pięknej przestrzeni bratysławskiej galerii.

Pomysłodawcą, organizatorem oraz kuratorem wydarzenia jest Mirosław Lewandowski, polski kolekcjoner oraz animator kultury mieszkający w Pradze. Od wielu lat odkrywa i prezentuje interesujące postawy artystyczne stając się ambasadorem sztuki polskiej w Czechach i na Słowacji.
Tekst: Tomasz Milanowski

Miejsce: Galeria UMELKA, Dostojevského rad č. 2, 811 09 Bratislava

Organizator i kurator: Mirosław Lewandowski
Rektor Akademi Sztuk Pięknych w Warszawie: Błażej Ostoja-Lniski
Dyrektor IP w Bratysławie: Anna Opalińska
Relacja z wystawy: Andrzej Kempa

O artystach:

dr hab. Maciej Aleksandrowicz
Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz w  Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Laureat Stypendium Twórczego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2008 i w 2019 r. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej z Nowego Jorku na pobyt i badania sztuki w przestrzeni publicznej w USA. Uczestnik wielu wystaw i konkursów rzeźbiarskich. Organizuje i prowadzi warsztaty poświęcone sztuce w przestrzeni publicznej i site-specific. Wykłada na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w Pracowni Projektowania Przestrzennego. Od 2020 roku dyrektor państwowej instytucji kultury, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, redaktor naczelny Kwartalnika Orońsko, prowadzący program inwestycyjny skierowany do społeczności lokalnych pod nazwą „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej”.

prof. Tomasz Milanowski 

Urodzony w 1972 roku. Studia na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1993-1998), w pracowniach prof. Stefana Gierowskiego i prof. Jarosława Modzelewskiego. Dyplom, nagrodzony wyróżnieniem rektorskim, zrealizowany pod kierunkiem prof. Krzysztofa Wachowiaka (1998 r.)

Uprawia malarstwo ekspresyjne, bliskie estetyce abstrakcji organicznej. Tworzy wielkoformatowe obrazy olejne, stosując za podobrazie przeważnie kwadrat, na którego powierzchni kreuje świat pełen płynnych, efektywnie przenikających się barw. Jego twórczość w warstwie skojarzeń treściowych nawiązuje m.in. do holenderskich kompozycji kwiatowych, motywu vanitas, symboliki żywiołów oraz autotelicznego namysłu nad medium malarskim. Autor blisko pięćdziesięciu wystaw indywidualnych, uczestnik ponad stu wystaw zbiorowych w kraju i za granicą.

Stypendysta Pollock-Krasner Foundation w Nowym Jorku (2013). Uczestnik międzynarodowego projektu artystycznego West Farbe ( 2016-2020), wraz z twórcami takimi jak: Katharina Grosse, Rainer Splitt, Christophe Baudson czy Simon Morris.

Profesor w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne. Prowadzi Pracownię Malarstwa dla studentów II- V roku na Wydziale Malarstwa. Dziekan w macierzystej jednostce w kadencjach 2016 – 2020 oraz 2020 – 2024. Kurator artystyczny w Galerii Bardzo Białej w Warszawie, Członek Kapituły Fundacji Rodziny Staraków.

prof. Błażej Ostoja Lniski

Urodzony w 1974 w Czersku. Artysta malarz, artysta grafik (warsztatowy) – głównie litograf, projektant książek, plakatów, krojów pism. W latach 1994–1999 studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem rektorskim na Wydziale Malarstwa u prof. Rajmunda Ziemskiego, aneks z litografii u prof. Władysława Winieckiego. Od 1999 roku nieprzerwanie związany z macierzystą uczelnią. 

Profesor sztuk plastycznych od 2013 roku. Kierownik Pracowni Litografii na Wydziale Grafiki od 2008 roku. Prodziekan Wydziału Grafiki (2008–2012), Kierownik Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich przy Wydziale Grafiki (2008–2012), Dziekan Wydziału Grafiki (2012–2016, 2016–2020), Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2020-2024)

Członek Komitetu Honorowego obchodów Jubileuszu Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie; Członek Rady Centrum Badań nad Kulturą Warszawy Uniwersytetu Warszawskiego; Sędzia Sądu Konkursowego Międzynarodowego Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego na opracowanie koncepcji architektonicznej odbudowy Pałacu Saskiego; Członek Rady Programowej Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie.

Prace w zbiorach: Muzeum Narodowego w Warszawie, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Muzeum Warszawy, Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach, Kolekcji Grafiki Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach.

Słowo od kuratora wystawy Mirosława Lewandowskiego  

Od wielu lat interesuję się sztuką, a w szczególności malarstwem. Pasja kolekcjonerska, którą rozwijam od czasu zauroczenia polsko-czeskim malarzem Vlastimilem Hoffmanem zaprowadziła mnie do poznania wielu fascynujących zjawisk w sztuce światowej. Dzięki sztuce nawiązałem wiele cennych i niezwykłych przyjaźni z artystami tak oryginalnymi jak Jan Saudek, Sam Havadtoy, Bořek Šípek,Lech Majewski….i wielu innych wspaniałych twórców.Dzięki sztuce poznałem również profesorów warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, których twórczość niezwykle cenię. Błażeja Ostoję-Lniskiego, piastującego funkcję rektora stołecznej uczelni, Macieja Aleksandrowicza, dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku i Tomasza Milanowskiego, dziekana Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie. Wielki to dla mnie zaszczyt, że mogę prezentować twórczość tych artystów w Galerii Umelka w Bratysławie. Radością napawa mnie fakt, że sztuka, którą prezentują, uniwersalna i ponadczasowa, oparta o dialog z naturą będzie prezentowana słowackiej publiczności. Język sztuki jest wielotorowy, ale w moim przekonaniu ważna jest idea przyświecająca artystom. Obraz natury, wystawa którą przygotowałem we współpracy z profesorami ASP w Warszawie jest w moim przekonaniu świadectwem ich wrażliwości i empatii na problemy współczesnego świata. Świadectwem wyrażonym w oryginalnej i doskonałej plastycznie formie.