Federacja Polaków w Austrii - STRONA W BUDOWIE

Serwis informacyjny na rzecz promocji kultury i integracji Polaków w Austrii

List otwarty do J. E. Pana Andrei Dapkiunas Ambasadora Republiki Białorusi w Austrii

Wielce szanowny Panie Ambasadorze,

z wielkim zaniepokojeniem obserwujemy represyjne działania władz Białorusi wymierzone w obywateli Białorusi narodowości polskiej. Szczególnie boleśnie odbieramy brutalną kampanie połączoną z przypadkami szykanowania, zatrzymania i uwięzienia działaczy Związku Polaków na Białorusi oraz działaczy Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego.

Zgodnie z Traktatem zawartym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi o dobrym sąsiedztwie i przyjaźni z dnia 23 czerwca 1992 roku polskie mniejszości narodowe na Białorusi mają prawo do swobodnego zachowania, rozwijania i wyrażania swojej tożsamości etnicznej, kulturowej, językowej i religijnej, bez jakiejkolwiek dyskryminacji i w warunkach pełnej równości wobec prawa. Przynależność do mniejszości narodowej jest sprawą indywidualnego wyboru dokonywanego przez osoby i nie mogą z tego wynikać dla niej żadne negatywne następstwa.

Jako znacząca część Polonii austriackiej dla której pielęgnacja tożsamości narodowej, języka, religii i kultury są szczególnie ważne i będąc z dala od jakichkolwiek form ekstremizmu wyrażamy głęboką troskę o przyszłość organizacji i działaczy polonijnych społecznie aktywnych w kraju swojego życia.

Solidaryzując się z Polakami na Białorusi i z Białorusinami o narodowości polskiej apelujemy do władz Białorusi o przestrzeganie obowiązującego prawa międzynarodowego, które nie dopuszcza jakichkolwiek form represji wobec, zgodnej z prawem, społecznej aktywności mniejszości narodowych.

Z poważaniem,

(Sygnatariusze – lista organizacji, działaczy i przedstawicieli środowisk polonijnych w kolejności alfabetycznej)

BIEG TROPEM WILCZYM W AUSTRII

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, Fundacja „Wolność i Demokracja” i Partnerzy organizuje  6. edycję wydarzenia o nazwie „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Jest to największy bieg pamięci w Polsce. Tegoroczna edycja Biegu „Tropem Wilczym” jest wyjątkowa, ponieważ odbywa się w roku, w którym świętujemy 100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.W tak ważnym wydarzeniu będzie również uczestniczyć Polonia mieszkająca w Austrii.

Niedziela, 4 marca 2018 o godzinie 11:00 w parku przed zamkiem Neugebäude Schloss w 11tej dzielnicy Wiednia zorganizowany zostanie “Bieg Tropem Wilczym”. Bieg wystartuje w całej Polsce oraz za granicą o tej samej godzinie tj o 12:00. Weźmie w nim udział 70 tysięcy biegaczy z 333 miast w Polsce oraz 8 miast za granicą. Będą to: Wiedeń (Austria), Londyn (Anglia), Penrose Park oraz Healesville (Australia), Nowy York i Chicago (USA), Hurth (Niemcy) oraz Wilno (Litwa).

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén