Prezydencją Federacji Polaków w Austrii wszystkie organy funkcyjne i kadencyjne a są to Zarząd, Komisje Programowe, Komisja Rewizyjna, Komisja Statutowa i Sąd Koleżeński.

 

Przewodniczący FPA

Andrzej Kempa (Prezes stowarzyszenia „Światowe Igrzyska Polonijne – Polonia Austria“)

Wice-Przewodnicząca FPA

Maria Mankiewicz-Sroka (Prezes stowarzyszenia „Biało-Czerwoni“ )

Wice-Przewodnicząca FPA

Barbara Świerczek (Prezes „Klubu Gazety Polskiej im. rtm. Pileckiego“)

Sekretarz FPA

Barbara Kalczyńska (Prezes stowarzyszenia informacyjno-kulturalnego „Elipsa.at“)

zastępca Sekretarza FPA

Małgorzata Mikolajczyk (członek zarządu „Klubu Gazety Polskiej im. rtm. Pileckiego“)

Skarbnik FPA

Sergiusz Nolle (reprezentant „Polonia Wr. Neustadt“)

zastępca Skarbnika FPA

Teresa Świadek (członek stowarzyszenia „Biało-Czerwoni“)

 

KOMISJE PROGRAMOWE FEDERACJI

Komisja ds. Kultury

Marek Kudlicki (Prezes stowarzyszenia „Camerata Polonia“ )      

Komisja ds. Godności i Tożsamości Narodowej

Krzysztof Milanowski (Skarbnik stowarzyszenia „Biało-Czerwoni“ )

Komisja ds. Seniorów

Elżbieta Zamojska (Prezes stowarzyszenia „OSTOJA – Klub kreatywnych emerytów w Wiedniu i w Dolnej Austrii“ )              

Komisja ds. Sportu i Turystyki

Andrzej Kempa (Prezes stowarzyszenia „Światowe Igrzyska Polonijne Polonia Austria“)

 

KOMISJE STATUTOWE FEDERACJI

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Adam Sterna (działacz niezależny ruchu katolickiego)

członek komisji – Katarzyna Beil (działacz niezależny mediów polonijnych)

członek komisji – Wojciech Adamski (członek zarządu „Klub Gazety Polskiej im. gen. R. Kuklińskiego“)

Komisja ds. statutu i przepisów wykonawczych

Przewodniczący wew. Asesor – Piotr Radowski (Prezes stowarzyszenia „Klub Sierpień 80“ , delegat środowiska „Porozumienie Patriotyczno-Chrześcijańskie“)

 

ORGAN ROZJEMCZY FEDERACJI

Sąd Koleżeński

Przewodnicząca Krystyna Mikołajczyk (sekretarz „Federacji Dialogu Polaków“)