Federacja na rzecz promocji kultury i integracji Polaków w Austrii

Tag: Polish Heritage Days

Polish Heritage Days. Dziedzictwo narodowe oczami Polonii

Dziedzictwo Narodowe oczami Polonii 2023

W ramach Dni Polskiego Dziedzictwa  Federacja Polaków w Austrii przeprowadzila debate on-line pt. „Polish Heritage Days. Dziedzictwo narodowe oczami Polonii“. Debata odbyła się  30 maja 2023 o g. 19:00 a gośćmi jej byli: Waldemar Biniewicz – redaktor naczelny »Kuryera Polskiego« w Milwaukee, Piotr Winiarski – prezes Poland Business Center World i Rajmund Klonowski – publicysta, redaktor Kurjera Wileńskiego. Prowadzącym debatę był Andrzej Kempa – Przewodniczący Federacji Polaków w Austrii.

Podczas spotkania poszukiwano odpowiedzi na następujące pytania: 

– jak Polska, społeczeństwo polskie i Polonia postrzega Dziedzictwo Narodowe?

– czy obserwujemy wzrost czy zanik zainteresowania wartościami narodowymi, tożsamością narodową, dorobkiem pokoleń?

– jak obecne społeczności np. w USA, Niemczech i Litwie ją postrzegają tożsamość narodową?

– czy Polacy za granicą i Polonia są i czy będą w przyszłości depozytorami wartości narodowych?

– czy w czasach komercjalizacji życia, globalizmu i konsumpcjonizmu istnieje zagrożenie utraty dorobku poprzednich pokoleń? 

Spotkanie było transmitowane w języku polskim na kanale youtube https://www.youtube.com/@PolonusMedia oraz na https://webinar.getresponse.com/M8Ogf/polish-heritage-days/

Dziedzictwo Narodowe oczami Polonii 2023

Wprowadzenie do debaty:

Co to jest polskie dziedzictwo narodowe?

Dziedzictwo narodowe stanowi dorobek poprzednich pokoleń, świadczy o korzeniach naszego społeczeństwa, potwierdza w sensie materialnym i duchowym tożsamość narodu.

Co należy do materialnego dziedzictwa narodowego?

To przede wszystkim dzieła architektury, zespoły starodawnych budowli, miejsca zabytkowe, które są wytworem człowieka lub wspólnym dziełem ludzi i przyrody.

Co jest niematerialne?

Niematerialne dziedzictwo kulturowe – przekazywane z pokolenia na pokolenie praktyki, wiedza, wyobrażenia, idee i wartości, umiejętności, tradycje, przekazy, ale też związane z nimi artefakty, przedmioty i miejsca. Niematerialne dziedzictwo kulturowe jest „przekazywane z pokolenia na pokolenie, stale odtwarzane przez wspólnoty i grupy w relacji z ich otoczeniem, oddziaływaniem przyrody i ich historią oraz zapewnia im poczucie tożsamości i ciągłości”.

Do kogo należy dziedzictwo kulturowe?

Dziedzictwo kulturowe musi być własnością publiczną w takim sensie, że każdy winien mieć równy dostęp do duchowych wartości, jakie to dziedzictwo w sobie zawiera. Nie oznacza to jednak wcale koniecznie wywłaszczenia prywatnych właścicieli poszczególnych obiektów tworzących dziedzictwo kulturowe.

Sylwetki gości debaty:

Waldemar Biniecki – Redaktor Naczelny »Kuryera Polskiego« w Milwaukee, Wisconsin. Absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Stały publicysta i felietonista »Tygodnika Solidarność«. Amerykański korespondent mediów w Polsce. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Warszawie. Działacz polonijny, propagator Pax Polonica, dwujęzyczności i propolskiego lobbingu. Laureat Nagrody im. Macieja Płażyńskiego, najważniejszej nagrody honorującej pracę dziennikarzy i mediów służących Polonii.

inż. Piotr Winiarski – Prezes stowarzyszenia Poland Business Center World, które ma za cel wspieranie kooperacji i działalności gospodarczej Polaków w Europie i na świecie.

Piotr Winiarski ukończył studia inżynieryjno-ekonomiczne w Berlinie, posiada dyplom mgr. inż. Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Gdańskiej. Odznaczony został srebrną odznaką polskiej organizacji technicznej za popularyzacje polskiej myśli technicznej za granicą. Uczestnik i współorganizator licznych, międzynarodowych targów, seminariów, workshopów, giełd kooperacyjnych. Realizuje projekty związane z kulturą i historią Polski, Kresami oraz historią polskiej myśli technicznej I wynalazków. 

Rajmund Klonowski – publicysta, redaktor Kurjera Wileńskiego W 2018 roku został redaktorem sobotniego magazynu „Kuriera Wileńskiego”.W 2012 roku był współinicjatorem powstania Wileńskiej Młodzieży Patriotycznej, którą przez długi czas kierował. Obecnie jest jej honorowym prezesem. Na IX Zjeździe Federacji Mediów Polskich na Wschodzie w październiku 2022 roku został wybrany prezesem tej organizacji.

Dziedzictwo Narodowe oczami Polonii 2023

Konzert – „Treffen mit Polen” im Rahmen der „Polish Heritage Days”

Der Veranstalter der „Föderation der Polen in Österreich“ lädt Sie zum Gala-Konzert „Treffen mit Polen” der findet im Rahmen der „Polish Heritage Days” statt.

Ziel dieser Veranstaltung ist es, die polnische Kultur in Österreich und unsere Traditionen und Geschichte zu fördern sowie unsere Initiativen und Aktivitäten in Österreich zu präsentieren.

Im Konzert wird die Kammerorchester CAMERATA POLONIA unter der Leitung von Maestro Marek Kudlicki zu hören sein. Auf dem Programm stehen Werke von Jarzębski, Schubert, Górecki, Bądarzewska, Tschaikowski, Karłowicz und anderen. Nach diesem inspirierenden Fest können Sie bei einem Wein, ihre Eindrücke teilen und über Polen sprechen.

Die Veranstaltung richtet sich sowohl an Menschen, die mit der polnischen Kultur verbunden sind, als auch an Menschen, denen die Suche nach gemeinsamen kulturellen Wurzeln zwischen Österreich und Polen wichtig ist. Daher ermutigen wir Sie, mit Ihren Freunden zur Veranstaltung zu kommen und andere darüber zu informieren.

Kartenreservierung unter der link:                                   https://Konzert-Treffen-mit-Polen.eventbrite.at

Kauf und Reservierung von Eintrittskarten:

http://konzert-treffen-mit-polen.eventbrite.at
Eintritt: 10 € zur Deckung der Organisationskosten
(an der Abendkasse vor der Aufführung)

Bitte beachten Sie: Die Karten können online über den Dienst Eventbride erworben werden oder über den Dienst Eventbride gebucht und dann an der Abendkasse bezahlt werden.

Aufgrund der begrenzten Anzahl von Karten empfiehlt der Veranstalter den Online-Kauf. Für Sonderfälle und Gruppenbuchungen, z.B. ab 6 Personen, kontaktieren Sie uns bitte telefonisch under tel. 0650 9697989.

19. Mai 2023 ,19:00 Uhr, Hietziger Kai 1-3, Festsaal, 1130 Wien

Gala-Konzert „Treffen mit Polen“. Aufgeführt von Künstlern des Kammerorchesters „CAMERATA POLONIA“ unter der Leitung von Maestro Marek Kudlicki. Auf dem Programm stehen Werke von Jarzębski, Schubert, Górecki, Bądarzewska, Tschaikowski, Gluck, Karłowicz und anderen. Die Veranstaltung wird von der Ausstellung „Polen wird immer schöner“ begleitet. Nach der Aufführung laden wir Sie zu einem Gespräch bei einem Glas Wein ein.

21. Mai 2023 , 11:00 Uhr, Kahlenberger Kirche,1190 Wien

Wir möchten Sie einladen, an einer Messe im polnischen Nationalheiligtum auf dem Kahlenberg teilzunehmen, die anlässlich des 103. Geburtstags des Heiligen Papstes Johannes Paul II. gefeiert wird.

21. Mai 2023 ,14:00 Uhr, Schloss Stetteldorf am Wagram, Schlossstraße 1

Künstlerische Darbietung des Chors von Pfarrer Antoni Kabis aus Szczyrk und des Chors ECHO aus Godziszka. Besichtigung des Schlosses, Getränke mit Mittagsessen (nach telefonische Absprache ).

26 . Mai 2023 , 17:00 Uhr, Polnisches Kulturinstitut, Am Gestade 7 , 1010 Wien

Podiumsdiskussion zum Thema „Papst Johannes Paul II. – Nationales und internationales Erbe“, Präsentation von Dokumentationsmaterial, darunter das „Polnische Requiem für Papst Johannes Paul II.” und die Ausstellung „Karol Wojtyła. Geburt

Diskussionsteilnehmer: Pfarrer Paweł Bonisławski – Pfarre Neumargareten, Jan Ledóchowski – Plattform Christdemokratie, Czesław Ogrodnik – JPII Gebetsgemeinschaft.  Moderation: Andrzej Kempa – Föderation der Polen in Österreich

Anmeldung: https://dziedzictwo-JPII.eventbrite.at

30 . Mai 2023 ,19:00 Uhr, Online Veranstaltung

„Polish Heritage Days. Nationales Erbe durch die Augen der Auslandspolen“. Das Treffen wird in polnischer Sprache online auf dem youtube-Kanal https://www.youtube.com/@PolonusMedia und auf https://webinar.getresponse.com/M8Ogf/polish-heritage-days/ übertragen.

In Polnishe sprache :

19 maja 2023 g. 19:00 1130 Wien, Hietziger Kai 1-3, Festsaal

Koncert Galowy „Spotkanie z Polską“ – Występują artyści orkiestry kameralnej „CAMERATA POLONIA“ dyrygent Maestro Marek Kudlicki. W programie utwory m.in. Jarzębskiego, Schuberta, Góreckiego, Glucka, Bądarzewskiej, Czajkowskiego, Karłowicza. Wydarzeniu towarzyszy wystawa „Polska coraz piękniejsza“. Po występie zapraszamy do dyskusji przy lampce wina.

21 maja 2023 g. 11:00 Sanktuarium Narodowe na Kahlenbergu, 1190 Wien

Zachęcamy do uczestnictwa we Mszy św. w Polskim Sanktuarium Narodowym na Kahlenbergu z okazji 103 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.

21 maja 2023 g. 14:00 Zamek w Stetteldorf am Wagram, Schlossstraße 1

Występ artystyczny chóru im ks. Antoniego Kabisa ze Szczyrku oraz chóru ECHO z Godziszki . Zwiedzanie zamku i panoramy Wagram. Poczęstunek i obiad (po zgłoszeniu telefonicznym )

26 maja 2023 g. 17:00 Instytut Polski w Wiedniu, Am Gestade 7

Podium dyskusyjne pt. „Ojciec św. Jan Paweł II. Dziedzictwo Narodowe”. Prezentacja materiałów dokumentalnych m.in. „Polonijne Requiem dla Papieża Jana Pawła II“ oraz wystawa „Karol Wojtyła. Narodziny

Paneliści : ks. Paweł Bonisławski – Pfarre Neumargareten, Jan Ledóchowski – Platform Christdemokratie, Czesław Ogrodnik – Wspólnota Modlitewna JPII. Moderacja: Andrzej Kempa – Federacja Polaków w Austrii

Rejestracja: https://dziedzictwo-JPII.eventbrite.at

30 maja 2023 g. 19:00 Wydarzenie on-line 

Polish Heritage Days. Dziedzictwo narodowe oczami Polonii“ – Gośćmi debaty są: Waldemar Biniewicz Redaktor Naczelny »Kuryera Polskiego« w Milwaukee, Piotr Winiarski Prezes Poland Business Center World i Rajmund Klonowski publicysta, redaktor Kurjera Wileńskiego. Podczas spotkania zastanowimy się czy Polacy za granicą i Polonia są i czy będą w przyszłości depozytorami wartości narodowych. Spotkanie transmitowane będzie w języku polskim on-line na kanale youtube https://www.youtube.com/@PolonusMedia oraz na https://webinar.getresponse.com/M8Ogf/polish-heritage-days/

C A M E R A T A     P O L O N I A

Camerata Polonia ist das vor zwölf Jahren in Wien entstandene Kammerorchester, das ausschließlich aus in Österreich lebenden polnischen Musikern besteht. Es ist das einzige polnische Orchester im Ausland. Seine Mitglieder sind hauptsächlich junge Musiker, die schon auf ihrem Konto verschiedene Erfolge als Solisten, Kammer- und Orchestermusiker haben, als Preisträger internationaler Musikwettbewerbe auftreten und bekannte österreichische Orchester wie Wiener Philharmoniker, Wiener Symphoniker und Radio-Symphonieorchester unterstützen.

Ideenträger und Gründer des Orchesters ist der den hiesigen Musikliebhabern bekannte Orgelvirtuose und Dirigent, Marek Kudlicki. Unter seiner Leitung trat das Orchester das erste Mal in einem Gala-Konzert am 2. Oktober 2010 auf, das die „Polnischen Kulturtage in Österreich“ eröffnete. 

Foto: A.Kempa

Oparte na WordPress & Theme by Anders Norén