Spotkanie z Polska 2023 – Federacja Polaków w Austrii

Na Hietziger Kai, 19 maja 2023r. w sali reprezentacyjnej 13-tej dzielnicy Wiednia odbył się Koncert Galowy polonijnej orkiestry kameralnej „Camerata Polonia” organizowany przez Federację Polaków w Austrii w ramach III-ej edycji „Spotkania z Polską” podczas Dni Polskiego Dziedzictwa. W programie usłyszeliśmy utwory m.in. Jarzębskiego, Schuberta, Góreckiego, Glucka, Bądarzewskiej, Czajkowskiego i Karłowicza. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa „Polska coraz piękniejsza”.

Licznie przybyła publiczność mogła unieść się duchowo przy dźwiękach wspaniale wykonanych utworów orkiertry pod batutą Maestro Marka Kudlickiego aby jak to w tradycji wiedeńskiej przystało po występie wymienić się wrażeniami przy lampce wina. Wydarzenie moderowane było przez uroczą aktorkę Gia Starzyński.

Spotkanie z Polska 2023 – Federacja Polaków w Austrii

Słowo wstępne wygłosili:

przedstawicelka Konsulatu RP w Wiedniu p. Konsul Grażyna Karubin

– Prezydent Platformy Chrześcijansko-Demmokratcznej p. Jan Ledóchowski

– Przewodniczący Federacji Polaków w Austrii p. Andrzej Kempa

Wydarzenie zaszczyciła przedstawicelka Instytutu Polskiego w Wiedniu p. Alina Mazur oraz wiele znamienitych osób działających w obszarze polonijnej kultury. 

Spotkanie z Polska 2023 – Federacja Polaków w Austrii

Celem wydarzenia była pularyzacja dziedzictwa narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowej roli kultury narodowej dla trwania polskości wśród Polonii i integracja środowiska Polonii w Austrii.

Projekt „Spotkanie z Polską” to cykl corocznych imprez dotyczących kultury i historii polskiej i mających na celu promocję oraz prezentację inicjatyw polonijnych środowiska w Austrii. 

„Camerata Polonia” to orkiestra  składająca się wyłącznie z polskich muzyków działających i żyjących w Austrii i jest w swoim rodzaju jedyną na świecie.  Jej członkowie to głównie młodzi muzycy, mający już na swoim koncie rozmaite sukcesy artystyczne jako soliści, w zespołach kameralnych i orkiestrach, jako laureaci międzynarodowych konkursów muzycznych lub wspierający tak znane austriackie orkiestry jak Wiener Philharmoniker, Wiener Symphoniker czy Radio-Symphonieorchester.