Federacja na rzecz promocji kultury i integracji Polaków w Austrii

Tag: Spotkanie z Polską Strona 2 z 4

Polish Heritage Days. Dziedzictwo narodowe oczami Polonii

Dziedzictwo Narodowe oczami Polonii 2023

W ramach Dni Polskiego Dziedzictwa  Federacja Polaków w Austrii przeprowadzila debate on-line pt. „Polish Heritage Days. Dziedzictwo narodowe oczami Polonii“. Debata odbyła się  30 maja 2023 o g. 19:00 a gośćmi jej byli: Waldemar Biniewicz – redaktor naczelny »Kuryera Polskiego« w Milwaukee, Piotr Winiarski – prezes Poland Business Center World i Rajmund Klonowski – publicysta, redaktor Kurjera Wileńskiego. Prowadzącym debatę był Andrzej Kempa – Przewodniczący Federacji Polaków w Austrii.

Podczas spotkania poszukiwano odpowiedzi na następujące pytania: 

– jak Polska, społeczeństwo polskie i Polonia postrzega Dziedzictwo Narodowe?

– czy obserwujemy wzrost czy zanik zainteresowania wartościami narodowymi, tożsamością narodową, dorobkiem pokoleń?

– jak obecne społeczności np. w USA, Niemczech i Litwie ją postrzegają tożsamość narodową?

– czy Polacy za granicą i Polonia są i czy będą w przyszłości depozytorami wartości narodowych?

– czy w czasach komercjalizacji życia, globalizmu i konsumpcjonizmu istnieje zagrożenie utraty dorobku poprzednich pokoleń? 

Spotkanie było transmitowane w języku polskim na kanale youtube https://www.youtube.com/@PolonusMedia oraz na https://webinar.getresponse.com/M8Ogf/polish-heritage-days/

Dziedzictwo Narodowe oczami Polonii 2023

Wprowadzenie do debaty:

Co to jest polskie dziedzictwo narodowe?

Dziedzictwo narodowe stanowi dorobek poprzednich pokoleń, świadczy o korzeniach naszego społeczeństwa, potwierdza w sensie materialnym i duchowym tożsamość narodu.

Co należy do materialnego dziedzictwa narodowego?

To przede wszystkim dzieła architektury, zespoły starodawnych budowli, miejsca zabytkowe, które są wytworem człowieka lub wspólnym dziełem ludzi i przyrody.

Co jest niematerialne?

Niematerialne dziedzictwo kulturowe – przekazywane z pokolenia na pokolenie praktyki, wiedza, wyobrażenia, idee i wartości, umiejętności, tradycje, przekazy, ale też związane z nimi artefakty, przedmioty i miejsca. Niematerialne dziedzictwo kulturowe jest „przekazywane z pokolenia na pokolenie, stale odtwarzane przez wspólnoty i grupy w relacji z ich otoczeniem, oddziaływaniem przyrody i ich historią oraz zapewnia im poczucie tożsamości i ciągłości”.

Do kogo należy dziedzictwo kulturowe?

Dziedzictwo kulturowe musi być własnością publiczną w takim sensie, że każdy winien mieć równy dostęp do duchowych wartości, jakie to dziedzictwo w sobie zawiera. Nie oznacza to jednak wcale koniecznie wywłaszczenia prywatnych właścicieli poszczególnych obiektów tworzących dziedzictwo kulturowe.

Sylwetki gości debaty:

Waldemar Biniecki – Redaktor Naczelny »Kuryera Polskiego« w Milwaukee, Wisconsin. Absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Stały publicysta i felietonista »Tygodnika Solidarność«. Amerykański korespondent mediów w Polsce. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Warszawie. Działacz polonijny, propagator Pax Polonica, dwujęzyczności i propolskiego lobbingu. Laureat Nagrody im. Macieja Płażyńskiego, najważniejszej nagrody honorującej pracę dziennikarzy i mediów służących Polonii.

inż. Piotr Winiarski – Prezes stowarzyszenia Poland Business Center World, które ma za cel wspieranie kooperacji i działalności gospodarczej Polaków w Europie i na świecie.

Piotr Winiarski ukończył studia inżynieryjno-ekonomiczne w Berlinie, posiada dyplom mgr. inż. Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Gdańskiej. Odznaczony został srebrną odznaką polskiej organizacji technicznej za popularyzacje polskiej myśli technicznej za granicą. Uczestnik i współorganizator licznych, międzynarodowych targów, seminariów, workshopów, giełd kooperacyjnych. Realizuje projekty związane z kulturą i historią Polski, Kresami oraz historią polskiej myśli technicznej I wynalazków. 

Rajmund Klonowski – publicysta, redaktor Kurjera Wileńskiego W 2018 roku został redaktorem sobotniego magazynu „Kuriera Wileńskiego”.W 2012 roku był współinicjatorem powstania Wileńskiej Młodzieży Patriotycznej, którą przez długi czas kierował. Obecnie jest jej honorowym prezesem. Na IX Zjeździe Federacji Mediów Polskich na Wschodzie w październiku 2022 roku został wybrany prezesem tej organizacji.

Dziedzictwo Narodowe oczami Polonii 2023

Koncert Galowy „Spotkanie z Polską“ w ramach majowych „Polish Heritage Days”

Spotkanie z Polska 2023 – Federacja Polaków w Austrii

Na Hietziger Kai, 19 maja 2023r. w sali reprezentacyjnej 13-tej dzielnicy Wiednia odbył się Koncert Galowy polonijnej orkiestry kameralnej „Camerata Polonia” organizowany przez Federację Polaków w Austrii w ramach III-ej edycji „Spotkania z Polską” podczas Dni Polskiego Dziedzictwa. W programie usłyszeliśmy utwory m.in. Jarzębskiego, Schuberta, Góreckiego, Glucka, Bądarzewskiej, Czajkowskiego i Karłowicza. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa „Polska coraz piękniejsza”.

Licznie przybyła publiczność mogła unieść się duchowo przy dźwiękach wspaniale wykonanych utworów orkiertry pod batutą Maestro Marka Kudlickiego aby jak to w tradycji wiedeńskiej przystało po występie wymienić się wrażeniami przy lampce wina. Wydarzenie moderowane było przez uroczą aktorkę Gia Starzyński.

Spotkanie z Polska 2023 – Federacja Polaków w Austrii

Słowo wstępne wygłosili:

przedstawicelka Konsulatu RP w Wiedniu p. Konsul Grażyna Karubin

– Prezydent Platformy Chrześcijansko-Demmokratcznej p. Jan Ledóchowski

– Przewodniczący Federacji Polaków w Austrii p. Andrzej Kempa

Wydarzenie zaszczyciła przedstawicelka Instytutu Polskiego w Wiedniu p. Alina Mazur oraz wiele znamienitych osób działających w obszarze polonijnej kultury. 

Spotkanie z Polska 2023 – Federacja Polaków w Austrii

Celem wydarzenia była pularyzacja dziedzictwa narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowej roli kultury narodowej dla trwania polskości wśród Polonii i integracja środowiska Polonii w Austrii.

Projekt „Spotkanie z Polską” to cykl corocznych imprez dotyczących kultury i historii polskiej i mających na celu promocję oraz prezentację inicjatyw polonijnych środowiska w Austrii. 

„Camerata Polonia” to orkiestra  składająca się wyłącznie z polskich muzyków działających i żyjących w Austrii i jest w swoim rodzaju jedyną na świecie.  Jej członkowie to głównie młodzi muzycy, mający już na swoim koncie rozmaite sukcesy artystyczne jako soliści, w zespołach kameralnych i orkiestrach, jako laureaci międzynarodowych konkursów muzycznych lub wspierający tak znane austriackie orkiestry jak Wiener Philharmoniker, Wiener Symphoniker czy Radio-Symphonieorchester.

Strona 2 z 4

Oparte na WordPress & Theme by Anders Norén